Et 8 ugers forløb ved MediYoga-terapeut Birgitte Aaselund og psykoterapeut Irene Lassen.

I vores lokaler på indre Østerbro i København tilbyder vi langtidsholdbar behandling af stress.
Vores vision er at bringe dig fra et liv, der overleves til et liv, der leves.

levdigsund.dk

HVAD

Lev Dig Sunds 8-ugers gruppeforløb i København, hvor du med psykoterapi og MediYoga bliver fri af din helbredsskadelige stress. Vi mødes i gruppen én gang om ugen, 8 uger i træk á 3 timers varighed. Hvert modul tager afsæt i et tema og en intention for dagen og indeholder teori, samtale og praktiske øvelser.

Metodisk tager vi afsæt i klassisk terapi, med et særligt fokus på stressterapi, og den forskningsbaserede MediYoga, der er udviklet i samarbejde med sundhedsvæsenet i Sverige. Der arbejdes bl.a. med nervesystemet og den vigtige forbindelse mellem vores krop og hjerne. Via forløbet får du bearbejdet de ofte dybereliggende årsager til stress samt genskabt kroppens biokemiske balance (hjerterytme, fordøjelse, immunforsvar m.m.).

Under hele forløbet er du en del af den samme trygge og fortrolige gruppe med max. 10 deltagere. I deler og støtter hinanden, og erfarne terapeuter fra Lev Dig Sund faciliterer gruppeterapien og jeres vigtige udviklingsprocesser.

En til to gange om året udbyder vi også vores stressbehandling som retreat på Samsø.

 

DU FÅR

Via vores metodiske afsæt og erfaringer, herunder vores unikke kombination af viden om stress, gruppeprocesser, medicinsk yoga og samtaleterapi, bringes du til et liv uden stress, et liv der leves i stedet for overleves.

Du mødes af kompetent og professionel undervisning og en tryg og nærende gruppe. Undervejs opnår du solid viden om stress, nervesystemet og netop dine årsager til stress samt et stærkt kendskab til bl.a. MediYoga’ens enkle og effektive forskningsbaserede øvelser, som du fremadrettet selv kan lave derhjemme, på din arbejdsplads osv.

 

HVORNÅR?

Kommende forløb og retreats i 2021 meldes ud ultimo 2020.

Lav en uforpligtende tilmelding til Lev Dig Sunds stressbehandling. Vi kontakter dig efterfølgende for nærmere dialog og information.

Tilmeld